3 hours
2018-07-232018-08-21

Norway - Stavanger, Vedlikeholdstekniker MWD

Norway - Stavanger, Vedlikeholdstekniker MWD

Norway - Stavanger, Vedlikeholdstekniker MWD

Date: Jul 18, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

I Halliburton sin avdeling Sperry opplever vi økt arbeidsmengde og har i den forbindelse behov for verkstedsteknikere og labteknikere. Sperry verksted utfører vedlikehold på MWD sensorer, Geopilot (RSS), Mud motorer og overflate utstyr.
Vi jobber med korte friste for klargjøring av utstyr til offshore operasjoner samt meget strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

 

Arbeidsoppgaver:

Det er variasjoner fra helmekaniske utstyr til rene elektroniske sensorer. Dette utstyret er en del av borestrengen og må rengjøres, inspiseres og vedlikeholdes i verkstedene. Det er varierte oppgaver fra grov mekanikk til elektronikk og lodding på elektronikk lab. Mye dokumentasjons- og kvalitetsikringsarbeid medfølger teknikerstillingene. Stillingen omfatter skiftarbeid.

 

Vi er på jakt etter:

 

 • Verkstedsteknikere til demontering av utstyr.

  Kjennskap til: demontering av mekaniske komponenter, rengjøring, høytrykkspyling

   

 • Labteknikere til reparasjon og vedlikehold av interne komponenter.

  Kjennskap til: Lodding, nøyaktig måleutstyr, antistatisk miljø, tekniske tegninger/koblingskjema. God mekanisk og elektrisk forståelse

   

 • Verkstedsteknikere til montering og testing av utstyr.

  Kjennskap til: Nøyaktig måleutstyr, tekniske tegninger, arbeid med prosedyrerer og sjekklister, dokumentasjon
   

 • Yard/logistikk til truckkjøring og pakking av lastebærere med bore strenger.
  Kompetanse: Kjøring av sidelaster, laste sikrings kurs

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kollegaer i et internasjonalt arbeidsmiljø

   

Kvalifikasjoner:

Relevant Fagbrev.
Minst to års erfaring fra verksted/lab av tilsvarende art.
Erfaring med Lean og prosessforbedring.
Håndtere norsk og engelsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper:

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.
Evnen til å fungere i lag og jobbe sammen med kollegaer i verksted.
Stenge krav til eget arbeid/produkt med tanke på kvalitet og evne til å tenke sikkerhet i alle oppgaver.
Kandidaten bør ha stor arbeidsevne og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Sigve Osen (+47) 488 80 921

Rekrutterer: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Søknadsfrist: 05.08.2018

 

 

English Version:

 

Halliburton’s Sperry Drilling department is experiencing increasing workload and is in need of R&M Maintenance technicians. Sperry R&M workshop performs scheduled maintenance on MWD sensors, Geopilot (RSS), Mud motors and surface equipment.
On a daily basis we are tasked with short deadlines to supply operational needs and work with pride and focus to be the best in Safety and Quality.


Job description:

In the workshops we are performing maintenance and repairs on mechanical tools and electronic sensors. This is downhole equipment and is a part of the drill string. Therefore it needs high quality maintenance in preparation for the next job. There are various job tasks within the department, from soldering and fine mechanics to mechanical work on larger equipment. It is expected that the technicians keep documentation up to date and manages quality assurance as part of their daily work.
Take part in Shift rotations. 


We are looking for:

 • Maintenance technicians for disassembling tools

  Familiar with: mechanical disassembly, cleaning of parts and use of steam cleaner

   

 • Lab technicians for repair and maintenance of internal tool components

  Familiar with: soldering, precision measuring devises, anti-static environment, technical drawings/schematics and Working with procedures and checklists. Good mechanical and electrical understanding

   

 • Maintenance technicians for assembling and testing tools

  Familiar with: precision measuring devises, technical drawings, working with procedures and checklists and Documentation

 

 • Yard/logistic for forklift driving  and packing of load carrier with drill string
  Competence: Forklift certificate T1-T5,  packing securing and loading course.

 

We offer:

 • Competitive pension- and insurance scheme
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

Trade certificate in related professions.
Minimum two year related workshop experience
Basic knowledge with Lean and process improvements
Able to communicate both in Norwegian and English.

 

Personal qualities:

The candidate is expected to handle a busy work environment with frequent changes and still keep focused on details and delivering a product to the highest quality possible.
The position requires that you champion the company's HSE procedures. Expectation is that you have the ability to function in a team and care for you colleges.
That you set high standards for your own work/product with regards to quality and have the ability to think safety in all tasks/assignments. Candidate must be hard working and hold good communicational- and cooperational skills.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Sigve Osen (+47) 488 80 921

Recruiter: Annika Isaksen (+47) 51 83 74 41

 

Deadline: 5th of August 2018

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Vedlikeholdstekniker MWD

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger, Vedlikeholdstekniker MWD

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast