1 day old
2018-07-162018-08-14

Norway - Stavanger, Technical Advisor / Service Koordinator - Sperry Surface Data Logging

Norway - Stavanger, Technical Advisor / Service Koordinator - Sperry Surface Data Logging

Norway - Stavanger, Technical Advisor / Service Koordinator - Sperry Surface Data Logging

Date: Jul 3, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

 

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.

På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter en Service Coordinator i Sperry Surface Data Logging (SDL) avdelingen.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe der du vil jobb tett sammen med en eller flere av våre kunder.

Hovedoppgavene for stillingen er:

 • Være ansvarlig for utførelsen av SDL-tjenester på kundens installasjoner
 • Sørge for at dataovervåkningen blir riktig utført og oppfyller kundens krav og forventninger
 • Daglig oppfølging av boreoperasjoner mot kunden, våre ingeniører offshore og vår egen organisasjon på land.
 • Sørge for utsendelse av nødvendig utstyr til operasjoner offshore
 • Lage kostnadsestimat per brønn/seksjon og ukentlig rapportering av omsetning/fremtidig omsetning
 • Forbedre og utvikle prosedyrer og arbeidsmetoder.

 

Lede og utvikle avdelingens offshore personell

 

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

 • Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) innenfor petroleumsteknologi, geologi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes
 • Erfaring som Data Ingeniør, fortrinnsvis offshore, eller andre relevante stillinger
 • God kjennskap til gassystemer er en fordel
 • Kjennskap til nettverksløsninger
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig og fortrinnsvis også kunne snakke et skandinavisk språk

 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker kandidater med stort fokus på å jobbe sammen mot våre felles mål og som har gode kommunikasjonsevner.
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Einar Jørpeland (+47) 51 83 81 61

Rekrutterer: Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84

 

Søknadsfrist: 31.07.2018

 

 

 

English Version:

 

 

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. 

In order to accommodate the increasing workload we are looking for a Service Coordinator in our Sperry Surface Data Logging (SDL) department. 

 

Job description:

This position requires daily customer interface and organizing resources in an ever changing environment.

The main tasks are:

 • Responsible for SDL performance on respective rigs
 • Ensure SDL monitoring is being performed correctly and meets customer expectations
 • Daily follow up of operations in morning meetings with the customer, our own personnel offshore and our land organization.
 • Arrange items to be shipped offshore to support SDL operation at rig site
 • Creating cost estimates per well and weekly update of revenue and forecasted revenue
 • Improve existing and develop new procedures and work-processes
 • Manage and develop offshore personnel

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Science or other relevant fields
 • Experience as Data Engineer preferably offshore, or other related positions
 • Good knowledge of gas extraction systems are an advantage
 • Knowledge of network solutions
 • Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

 

Personal qualities:

Candidates that are team oriented and exhibit good communication skills will be preferred. We seek a person who can work independently and a drive to seek solutions within the team.
You need to work in a structured manner and the position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Einar Jørpeland (+47) 51 83 81 61

Recruiter:  Anders Hanasand (+47) 51 83 74 84

 

Deadline: 31.07.2018

 

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Technical Advisor / Service Koordinator - Sperry Surface Data Logging

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger, Technical Advisor / Service Koordinator - Sperry Surface Data Logging

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast