1 day old
2018-06-182018-07-17

Norway - Stavanger, Strategic Sourcing Specialist / Strategiske anskaffelser, Supply Chain

Norway - Stavanger, Strategic Sourcing Specialist / Strategiske anskaffelser, Supply Chain

Norway - Stavanger, Strategic Sourcing Specialist / Strategiske anskaffelser, Supply Chain

Date: Jun 11, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Er du på jakt etter nye og spennende utfordringer innen anskaffelser og kontrakt?
Vi søker etter en dyktig spesialist på strategiske anskaffelser til vår Supply Chain avdeling. Du vil få ansvar for egne anskaffelsesprosjekter og leverandørkontrakter.

 

Arbeidsoppgaver

Strategiske anskaffelser

Lede og gjennomføre anbudskonkurranser og forespørsler

Lede og gjennomføre forhandlinger, evalueringer og kontraktsinngåelser

Oppfølging av leverandørkontrakter

Leverandør- og markedsanalyser

Leverandørutvikling og oppfølging av kritiske leverandører

Bistå bedriftens Business Development avdeling i anbudsprosesser

 

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner

Bachelor (BSc)- eller Mastergrad (MSc) innenfor økonomi, juss eller tekniske fag

Erfaring fra lignende jobber kan kompensere for manglende utdannelse.

Erfaring innen anbudsarbeid og kontraktsadministrasjon er ønskelig, men også annen relevant jobberfaring kan være av interesse.

Gode excelkunnskaper, samt at du behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig er viktig i denne stillingen.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er kommersielt anlagt – som liker å gjøre en god avtale,  og har  kremmerånd

Kandidatene bør ha gode analytiske evner, være kundeorientert og målbevisst med god evne til å gjennomføre anskaffelsesprosjekter

Dette stiller krav til at du er selvgående, proaktiv og fleksibel samt jobber strukturert og har evne til å tenke helhetlig.

Kandidatene bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og fungere godt i team, samt trives med et høyt aktivitetsnivå.

Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Roger Iversen (+47)  950 42 595

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 00

 

Søknadsfrist: 24.06.2018

 

 

English version:

 

Tittel: Norway - Stavanger, Strategic Sourcing Specialist, Supply Chain

 

Are you looking for new challenges within sourcing and contract management? We are looking for a specialist on strategic sourcing for our Supply Chain department. In this position, you will be responsible for  managing sourcing projects and suppliers contracts.

 

Job description:

Strategic sourcing

Lead and execute tenders and requests

Manage negotiations, evaluations and execute contracts

Follow up of suppliers contracts

Conduct supplier and marked analysis

Supplier development and follow up on critical suppliers

support the Business Development department in tender processes

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

Bachelor (BSc) or Master (MSc) in economics, legal or technical subjects

Experience from similar positions can compensate for formal education

Experience from tender and contract management is preferrable but other relevant experience is also of interest

In this position it is important that you have good knowledge of excel, and also are fluent in Norwegian and English, written and verbally

 

Personal qualities:

We are looking for a candidate with good commercial and negotiation skills who likes  make a good deal.

You should  be proactive and structured – and have the ability to carry through sourcing projects  

We want you who are forward looking with excellent communication and collaboration skills

The candidates will work both independently and in team and need to be proactive, flexible, structured, and able to handle a complex and hectic workday

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Roger Iversen (+47) 950 42 595

 

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 00

 

Deadline: 24th June 2018

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Strategic Sourcing Specialist / Strategiske anskaffelser, Supply Chain

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger, Strategic Sourcing Specialist / Strategiske anskaffelser, Supply Chain

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast