2 days old
2017-12-072018-01-06

Norway Stavanger: Electrical/Mechanical LWD Technicial III

Stavanger
Norway Stavanger: Electrical/Mechanical LWD Technicial III

Norway Stavanger: Electrical/Mechanical LWD Technicial III

Date: Nov 20, 2017

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

I Halliburton sin avdeling Sperry opplever vi økt arbeidsmengde og har i den forbindelse behov for verkstedsteknikere. Sperry verksted utfører vedlikehold på MWD sensorer, Geopilot (RSS), Mud motorer og overflate utstyr. Vi jobber med korte frister for klargjøring av utstyr til offshore operasjoner samt meget strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

 

Arbeidsoppgaver:

Inspeksjon, bygging, testing og vedlikehold av MWD og Geopilot utstyr.

Det er variasjoner fra helmekaniske tool til rene elektroniske sensorer, dette utstyret er en del av rorestrengen ved boring og må rengjøres, inspiseres og vedlikeholdes i verkstedene.

Det er varierte oppgaver fra grov mekanikk til elektronikk og lodding på El lab.

Mye dokumentasjons og kvalitetsikrings arbeid medfølger tekniker stillingene. Stillingen omfatter skiftarbeid.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Fagbrev som industrimontør.

Minst to års erfaring fra verksted av tilsvarende art.

Erfaring med Lean og prosessforbedring.

Håndtere norsk og engels som arbeidsspråk.

Det vil være en fordel med erfaring innen vedlikehold av boreutstyr.

 

Personlige egenskaper:

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

Evnen til å fungere i lag og jobbe sammen med kolegaer i verksted.

Strenge krav til eget arbeid/produkt med tanke på kvalitet og evne til å tenke sikkerhet i alle oppgaver. Kandidaten bør ha stor arbeidsevne og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Sigve Osen (+47) 488 80 921

Rekrutterer: Kristin F. Lenes (+47) 51 83 72 90

 

Søknadsfrist: 10.12.2017

 

 

 

English version:

 

Title: Norway - Stavanger, Maintenance Technicians MWD and Geopilot

 

Halliburton’s Sperry Drilling department is experiencing increasing workload and is in need of R&M Maintenance technicians. Sperry R&M workshop performs scheduled maintenance on MWD sensors, Geopilot (RSS), Mud motors and Surface equipment. On a daily basis we are tasked with short deadlines to supply operational needs and work with pride and focus to be the best in Safety and Quality.

 

Job description:

Inspection, preparation, testing and maintenance of MWD and Geopilot tools.

Within the workshops we are performing maintenance everything from fully mechanical tools to all electronic sensors.

This is downhole equipment and a part of the drill string, it therefore needs high quality cleaning, inspection and maintenance I preparation to next job.

Job descriptions vary from heavy mechanical to fine electronics including soldering in El.Lab.

It is expected that the technicians keep documentation up to date and manages quality assurance as part of their daily work.

Take part in Shift rotations. 

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

Trade certificate as Industrial mechanics.

Minimum two year related workshop experience.

Basic knowledge with Lean and process improvements.

Able to handle both Norwegian and English and a working language.

Experience from downhole drilling equipment maintenance would be preferable.

 

Personal qualities:

The candidate is expected to handle a busy work environment with frequent changes and still keep focused on details and delivering a product to the highest quality possible.

The position requires that you champion the Company's HSE procedures. Expectation is that you have the ability to function in a team and care for you colleges.

That you set high standards for your own work/product with regards to quality and have the ability to think safety in all tasks/assignments.

Candidate must be hardworking and hold good communicational- and cooperational skills.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling
100% stilling

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Sigve Osen (+47) 488 80 921

Recruiter: Kristin F. Lenes (+47) 51 83 72 90

 

Deadline: 10.12.2017


Job Segment: Inspector, Supply, Quality Assurance, QA, Quality, Operations, Technology

PENNENERGY CAREER NEWS

[ View All ]

Share this job:

Norway Stavanger: Electrical/Mechanical LWD Technicial III

Halliburton
Stavanger
Tweet Google+
Facebook Share
Email

Share this job

Norway Stavanger: Electrical/Mechanical LWD Technicial III

Halliburton
Stavanger
Norway

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast